Đề kiểm tra và đáp án các môn kiểm tra Cuối học kỳ II (Năm học 2021-2022)

Mời tải về tại đây:

Đề Thi: 

1. Môn Anh: de thi Anh 12 ck2 21_22.pdf

2. Môn Địa: de thi Dia 12 ck2 21_22.pdf

3. Môn GDCD: de thi gdcd 12 ck2 21 22.pdf

4. Môn Hóa: de thi Hoa 12 ck2 21_22.pdf

5. Môn Vật Lí: de thi Li 12 ck2 21_22.pdf

6. Môn Sinh: de thi Sinh 12 ck2 21_22.pdf

7. Môn Sử: de thi Su 12 ck2 21_22.pdf

8. Môn Toán:de thi Toan 12 ck2 21_22.pdf

Đáp Án: 

1. Môn Anh: dap an Anh 12 ck2 21_22.pdf

2. Môn Địa:dap an Dia 12 ck2 21_22.pdf

3. Môn GDCD: dap an gdcd 12 ck2 21_22.pdf

4. Môn Hóa:dap an Hoa 12_ck2 21_22.pdf

5. Môn Vật Lí: dap an Li 12 ck2 21_22.pdf

6. Môn Sinh:dap an Sinh 12 ck2 21_22.pdf

7. Môn Sử:dap an Su 12 ck2 21_22.pdf

8. Môn Toán:dap an Toan 12 ck2 21_22.pdf

Tin tức sự kiện
Tin tức sự kiện
Liên kết website
Quảng cáo
Thông báo
Thời tiết
Thời tiết Hà Nội