Lịch kiểm tra cuối học kỳ 2 (20-21)

TRƯỜNG THPT DĨ AN  
LỊCH KIỂM TRA HỌC KÌ 2 
      
KHỐI
12
THỨ 2THỨ 3THỨ 4THỨ 6 
12/4/202113/4/202114/4/202116/4/2021 
SÁNGVĂN 12TOÁN 12SINH 12ANH 12 
LÍ 12HÓA 12ĐỊA 12SỬ 12 
   GDCD 12 
    
 
 
LỊCH KIỂM TRA HỌC KÌ 2 (Đã điều chỉnh)
 
KHỐI
11, 10
THỨ 3THỨ 4THỨ 5THỨ 6THỨ 7
04/05/202105/05/202106/05/202107/05/202108/05/2021
SÁNGVĂN 11HÓA 11TOÁN 11GDCD 11ANH 11
LÍ 11ĐỊA 11SỬ 11CN 11SINH 11
   TIN 11 
CHIỀUVĂN 10HÓA 10TOÁN 10GDCD 10ANH 10
LÍ 10SINH 10SỬ 10TIN 10ĐỊA 10
      
Các môn in đậm thi đề Sở   
Tin tức sự kiện
Tin tức sự kiện
Liên kết website
Quảng cáo
Thông báo
Thời tiết
Thời tiết Hà Nội