Ban Giám hiệu
 • Bùi Trọng Duy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   02743733521
  • Email:
   thpt-dian@sgdbinhduong.edu.vn
 • Đỗ Thị Thanh Phùng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   02747333521
  • Email:
   thpt-dian@sgdbinhduong.edu.vn
 • Trần Vũ Xuân Uyên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   02743733521
  • Email:
   thpt-dian@sgdbinhduong.edu.vn
Đoàn Thanh Niên
 • Vũ Thị Huyền Trang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí thư Đoàn
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Email:
   trangvth@dian.sgdbinhduong.edu.vn
 • Nguyễn Thị Tâm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Bí thư Đoàn
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Email:
   tamnt@dian.sgdbinhduong.edu.vn
 • Huỳnh Thị Ngọc Huyền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Bí thư Đoàn
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Email:
   huyenhtn@dian.sgdbinhduong.edu.vn
Tin tức sự kiện
Tin tức sự kiện
Liên kết website
Quảng cáo
Thông báo
Thời tiết
Thời tiết Hà Nội